Barion Pixel

Charitatívna reklama

Fyzická alebo právnická osoba s príjmami z podnikania podľa § 6 môže na základe Zmluvy o charitatívnej reklame poskytnúť nadácii finančné prostriedky, po ich úhrade si môže o tieto výdavky znížiť svoj základ dane.

Charitatívna reklama

Objednajte si u nás reklamný priestor, vďaka ktorému oslovíte nových zákazníkov a klientov pre váš biznis. Vyberte si charitatívnu reklamu podľa vašich predstáv a spolu budeme pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú – deťom s vážnymi ochoreniami. Od 1. januára 2018 príjmy z tejto reklamy do sumy 20 000 eur ročne nemusíme zdaniť my ani vy – môžete si ich dať do nákladov a my do nezdaniteľných príjmov. Za vašu reklamu vám vystavíme riadnu faktúru, ktorú si môžete dať do nákladov.

Kontaktujte nás

Ďakujeme, že pomáhate s nami. Má to zmysel.

Aj vaša charitatívna reklama môže pomáhať deťom s onkologickým ochorením

Čo to znamená pre vás?

Sme poskytovateľom charitatívnej reklamy ako nadácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Ak si u nás objednáte reklamu napr. umiestnením loga vašej firmy na našom webe, sociálnych sieťach alebo propagačných materiáloch, sú vaše prostriedky vynaložené na charitatívnu reklamu daňovými výdavkami (do výšky 20 000 eur), ktoré si po ich uhradení môžete uplatniť v plnej výške vo svojich nákladoch.

Čo to znamená pre nás?

Príjem z charitatívnej reklamy je pre nás až do výšky 20.000 eur ročne oslobodený od dane. Takýto príjem v plnej miere využívame na podporu projektov pomoci pre deti s onkologickými a inými závažnými ochoreniami.

Daňovo zvýhodnená forma finančnej podpory

Neziskové organizácie na svoju činnosť využívajú príjmy z rôznych zdrojov. Jedným z týchto zdrojov je aj reklama, pričom príjmy z reklamy sú u neziskových organizácií považované podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) za zdaniteľné príjmy. Za účelom podpory financovania neziskového sektoru boli s účinnosťou od 1. 1. 2018 u vybraných typov neziskových organizácií  práve tieto príjmy z tzv. „charitatívnej reklamy“ oslobodené od dane z príjmov, po splnení zákonom stanovených podmienok.

Máte otázky?

Ak stále hľadáte odpoveď na vašu otázku, napíšte nám. Radi vám odpovieme!