Barion Pixel

Zodpovedáme za naše poslanie takže bezpečnosť našich programov, transparentnosť a udržateľnosť nášho fungovania a zachovanie našej nezávislosti majú pre nás prvoradý význam.

Prečítajte si našu výročnú správu alebo niektorú z našich účtovných závierok.

Ďalšie dokumenty