Barion Pixel

Novinky

Hľadáme dobrovoľníkov do školského programu

Pridajte sa k tímu dobrovoľníkov, ktorí navštevujú triedy po celom Slovensku, aby pomohli deťom s návratom do triedy po dlhodobej liečbe. Prihláste sa na bezplatné školenie pre nových dobrovoľníkov a pomáhajte nám meniť životy detí s vážnymi ochoreniami.

Školský podporný program nadácie Spolu s odvahou je projekt zameraný na pomoc pri reintegrácii chorých detí do triedneho kolektívu. ​

Cieľom nášho školského podporného programu je vytvoriť a posilniť bezpečnú a navzájom sa podporujúcu triednu komunitu, ktorej sú deti radi súčasťou. ​

Pomáhame chronicky chorým deťom a ich spolužiakom hovoriť o chorobe bez zábran, dozvedieť sa o nej relevantné informácie a opäť k sebe nájsť cestu. ​

Nejde len o triedny program, ale o komplexný program, do ktorého zahŕňame všetkých relevantných účastníkov: choré deti, ich rodičov, spolužiakov a učiteľov. 

Teraz potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu prostredníctvom programu S odvahou v škole pomáhať.

Aké sú podmienky dobrovoľníctva v programe?

Dobrovoľníkom sa môže stať každý, kto:

  • – má vek min. 20 rokov
  • – má pozitívny vzťah k deťom
  • – absolvuje povinné dvojdňové školenie (bezplatné)

Najbližšie školenie nových dobrovoľníkov sa koná 9. – 10. septembra 2023 v Bratislave. Na školenie sa môžete prihlásiť do 27. augusta prostredníctvom TEJTO prihlášky.

Viac o programe S odvahou v škole sa dozviete na našej stránke: https://spolusodvahou.org/sk/dobrovolnictvo/dobrovolnictvo-v-skolskom-projekte/