Barion Pixel

Novinky

Spustili sme Školský program nadácie Bátor Tábor na Slovensku

Cieľom programu je posilniť v triede akceptujúci a bezpečný kolektív, v ktorom sa deti budú cítiť dobre. Dieťaťu s vážnym ochorením a jeho spolužiakom program pomôže získať informácie o chorobe a poukáže na jedinečnú komunitu, ktorú spolu tvoria.

„Dnes som sa naučil, aké dôležité je držať spolu!“ Aj na Slovensku sa spustil Školský program Nadácie Bátor Tábor

Ak je na niekom vidieť, že bol chorý – či už samotnú chorobu, alebo znaky po liečbe – môže pociťovať hanblivosť a vzbudzovať vo svojom okolí istý strach. Ak niekto v škole často chýba, je pre neho ťažšie nájsť si cestu ku kolektívu, zmeškal predsa mnoho spoločných zážitkov. Ak nie je k dispozícii príležitosť či spôsob, akým by sa dalo zblížiť s druhými, tieto negatívne pocity sa môžu prehĺbiť a nájsť si k sebe cestu je tak čoraz zložitejšie. Pri začlenení žiaka do kolektívu je rola triedneho učiteľa kľúčová, ale ani on to nemá ľahké. Čo sa dá urobiť? Ako sa dá zlepšiť situáciu? Čo by pomohlo k zmene?

Cieľom bezplatného Školského programu Bátor Tábora je vytvoriť a posilniť v triede prijímajúci, akceptujúci a bezpečný kolektív, v ktorom sa deti budú cítiť dobre. Danému dieťaťu s vážnym alebo chronickým ochorením a jeho spolužiakom program pomôže (znovu) nájsť spoločnú vlnu, nahradiť mylné domnienky a predstavy o chorobe pravdivými informáciami a poukázať na jedinečnú komunitu, ktorú spolu v rámci triedy tvoria. Žiaci, ktorí sa Školského programu zúčastnili, o ňom povedali nasledovné:
„Dnes som sa naučila, že nikto nemá byť odsudzovaný a je skvelé tráviť čas s kamarátmi.“
„Som na seba hrdá najmä za to, že som si uvedomila, že ma moja trieda má rada.“
„Dnes som sa naučil, ako funguje cukrovka.“

V roku 2022 pokračuje Školský program na Slovensku

Školský program Nadácie Bátor Tábor reaguje na situáciu, ktorú sme ako deti pravdepodobne mnohí zažili. Deti v školskom veku samých seba posudzujú podľa toho, čo si o nich myslia ostatní, a ich prioritou je zapadnúť do kolektívu. Z toho môže prameniť pocit úspechu, ale taktiež aj úzkosť. Ak niekto často chýba, je pre neho ťažšie znova sa začleniť, veď má s triedou menej spoločných spomienok.

Naším cieľom je školským programom spustiť vlnu zmien, ktoré je možné udržať a rozvíjať ďalej aj po skončení programu. Okrem zvýšenia povedomia poskytneme aj konkrétne prostriedky. Stretnutie prebieha v hravej priateľskej atmosfére, primerane veku detí.

„Pri každodennom zhone a problémoch je veľmi dôležité zastaviť sa a nájsť si čas venovať pozornosť jeden druhému. Deti sa – pomocou zábavných hier – sa dokážu uvoľniť a otvoriť rozhovoru. Šikovne mierené otázky vedúcich programu nás nabádali uvažovať, dlho v nás rezonovali. Bola radosť vidieť, ako sa moji žiaci spolu, pomáhajúc si navzájom, dostali k riešeniu úloh a uvedomili si, že akceptovanie toho druhého a vzájomná pomoc prinášajú nielen dobrý pocit, ale sú aj tým najefektívnejším prostriedkom na dosiahnutie spoločných cieľov“ – takýmito slovami sa o svoje skúsenosti podelila triedna pani učiteľka zo základnej školy v Jahodnej.

Aby bol program pre určitú triedu čo najvhodnejší a pre každého člena komfortný, vždy nadviažeme kontakt aj s rodičmi daného dieťaťa a s triednym učiteľom si dohodneme osobnú konzultáciu. Účelom je predovšetkým získanie informácií o triede, do ktorej sa chystáme, ale radi by sme stavali aj na osvedčené postupy, snahy, ktoré nám učiteľ priblíži.

Ako si treba predstaviť program?

S triedou sa stretneme dvakrát, s približne 2-3 týždňovým odstupom. Zakaždým spolu strávime 90 minút, teda dvakrát 2 za sebou idúce vyučovacie hodiny. Počas stretnutia sa porozprávame o chorobe aj o liečbe, pričom stredobodom je celý čas samotná trieda, komunita.

Základné informácie spojené s chorobou deťom podáme v rámci konverzácie, nadväzujúc na znalosti, ktoré už majú, pričom dostanú priestor nazvať veci pravým menom a pýtať sa, možnosť prebrať aj tabuizované témy a zbaviť sa mylných predstáv. S menšími (6-9 ročnými) deťmi komunikujeme formou interaktívnej bábkovej hry, a na druhom stupni a stredných školách tému rozoberieme v rámci riadeného rozhovoru.

Vo väčšine času si deti postupne, pomocou úloh v skupinkách, spoločných hier a rozhovorov, vytvoria obraz tej ideálnej triedy, ktorú by radi navštevovali. Zistia, čo všetko v ich kolektíve už funguje, a preberie sa aj to, ako majú ďalej postupovať k dosiahnutiu vytýčeného cieľa. Kladieme veľký dôraz na posilnenie sebavedomia a na to, aby deti dokázali vnímať vlastnú hodnotu a hodnotu iných zároveň.

Účinok programu na triedu:

  • súdržnejší kolektív
  • uvoľnená, navzájom sa podporujúca a priateľská atmosféra
  • užšia spolupráca
  • vyrovnanejšie deti
  • akceptovanie sa navzájom
  • prijatie zodpovednosti
  • pozitívna odozva, vyššia pozornosť voči druhým
  • menej nepriateľského prístupu
  • menej posmievania a šikanovania

Takto sa po absolvovaní programu vyjadrili žiaci:
„Som na seba hrdý, lebo som zistil, že mám tú najlepšiu triedu!“
„Dnes som sa naučil, že existujú rôzne choroby. Chorým treba pomáhať, podporovať ich a povzbudzovať ich.“
„Na seba som hrdá najmä za to, že som ostatným venovala viac pozornosti.“

Ako sa dá zúčastniť Školského programu Nadácie Bátor Tábor?

Bátor Tábor je oveľa viac ako letný tábor. Metódu zážitkovej terapie neaplikujeme výlučne len na území tábora v Hatvani, prinášame ho aj k nemocničným posteliam prostredníctvom nášho GO! programu a po ukončení liečby do škôl, aby sme tým pomohli deťom znovu sa začleniť do svojho kolektívu.

„Odkazujem, že tento deň bol môj obľúbený. Ďakujem, že ste tu boli! Dúfam, že sa niekedy ešte stretneme“ – vyhlásil jeden zo žiakov po školskom programe.

Náš bezplatný školský program ponúkame a odporúčame všetkým triedam, ktoré navštevuje dieťa s vážnym alebo chronickým ochorením. Počnúc od jari 2022 vieme do škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku priniesť program prispôsobený konkrétnej triede. Do škôl s vyučovacím jazykom slovenským plánujeme program spustiť na jeseň roku 2022, preto už teraz prijímame prihlášky zo všetkých škôl na Slovensku.

Prihlasovanie a ďalšie informácie

V prípade záujmu o bezplatný program pre vašu triedu sa obrátťe prosím na náš programový tím:

Manažérku Flóru Thuróczy, a to na e-mailovej adrese f.thuroczy@batortabor.hu a na telefónnom čísle+421 905 834 063 a na špecialistku Zuzanu Morovičovú na e-mailovej adrese: z.morovicova@batortabor.sk