Barion Pixel

Spolu s odvahou: Budování přátelského školního prostředí

Návrat dítěte z náročné léčby zpět do třídy nebo fungování chronicky nemocného dítěte v rámci kolektivu představuje velkou výzvu. Nový školní program nadačního fondu Spolu s odvahou představený v loňském roce na Základní škole Zličín, nyní probíhající na Základní škole Drtinova pomáhá při posílení kolektivního ducha a porozumění mezi žáky. Program je postavený tak, aby každé dítě mělo prostor být součástí týmu a cítilo se bezpečně ve školním prostředí.

Vytváření přátelského prostředí:
Hlavním cílem školního programu je posílit přátelskou a bezpečnou třídní atmosféru, do které děti každé ráno přicházejí s radostí. Program, který je zcela zdarma, nabízí jedinečnou možnost obohatit stávající nabídku preventivních programů pro školy. Během proběhlých setkání, v listopadu a prosinci 2023, se děti aktivně zapojovaly do různých aktivit, které podporují spolupráci, komunikaci a porozumění mezi sebou.

Zpětná vazba a úspěchy:
Děti se během programu nejen učily spolupracovat a komunikovat, ale také se navzájem lépe poznaly a získaly nové poznatky o nemoci své spolužačky. Atmosféra během setkání byla skvělá, a děti se dokázaly otevřít a sdílet své pocity. Nezapomenutelným okamžikem pro všechny bylo sdílení zkušeností s nemocí, které ukázalo, jak jsou děti silné a odvážné.

Nikdy nezapomenu na to, jak naše spolužačka vyprávěla o své nemoci. Je opravdu silná,“ říká spolužačka nemocné žákyně.

Pokračování tohoto programu přináší naději na budoucnost, kde se děti navzájem podporují a vytvářejí prostředí, ve kterém se každé dítě cítí přijato a respektováno. Závěrem roku 2023 proběhly dvě setkání a to 23.11. 2023 a 20.12.2023. Další setkání jsou v plánu na měsíc únor 2024. Těšte se na novinky ze školních lavic.