Barion Pixel

Tábor pro rodiny s nemocným dítětem v Hatvanu

I v roce 2024 vyrazíme Spolu s odvahou na tábor zážitkové terapie, letos pro vážně nemocné děti a jejich blízké. Bezbariérový areál v maďarském Hatvanu uvítá české a slovenské táborníky v termínu 5.- 9. srpna 2024. Tábor je určen dětem s vážným onemocněním od 1 do 18 let a jejich nejbližším rodiným příslušníkům. Chcete vědět více? Pokračujte ve čtení.

Na tento tábor se mohou přihlásit nejen rodiny s vážně nemocným dítětem, ale také hledáme do řad dobrovolníků nové členy a zdravotnický tým, který bude na táboře pečovat o naše malé táborníky a jejich rodinné příslušníky. Pokud máte zájem se zapojit do organizace tábora a pomoci tak dětem a jejich rodinám, tak se koukněte na stránku ZDE, kde se dozvíte, jak s na tábor přihlásit. Popřípadě v závěru tohoto článku najdete informace, jak nás kvůli dobrovolnickým a zdravotnickým pozicím kontaktovat.

KDY?
– pro TÁBORNÍKY: 5.- 9. srpna 2024
– pro DOBROVOLNÍKY: 2.- 10. srpna 2024

KDE?
– Táborový areál Hatvan, Maďarsko

PRO KOHO: děti ve věku 1-18 let včetně, a jejich nejbližší rodinné příslušníky žijící v jedné domácnosti, s trvalým pobytem v České republice, s diagnózami:
– hematologické nebo onkologické onemocnění
– po transplantaci orgánů
– juvenilní artrityda

JAK VYPADÁ RODINNÝ TÁBOR?
Zdraví i nemocní sourozenci i rodiče získávají společné zážitky utužují se rodinné vazby. Rodiny hrají společné hry a zároveň navštěvují programy zvlášt’ pro děti a dospělé. Rodiče se společným osudem mají možnost se potkat a sdílet své zkušenosti. Naši dobrovolníci připravují programy pro děti a věnují se jim, aby si mohli rodiče odpočinout a věnovat pozornost i sami sobě. Množství zajímavých programů, ze kterých žádný není povinný, ale všechny stojí za vyzkoušení.

JAK PROBÍHAL LOŇSKÝ DĚTSKÝ TÁBOR


MÁME SE ÚČASTNIT CELÁ RODINA VČ. VŠECH SOUROZENCŮ?
Vzhledem k terapeutickému charakteru programů doporučujeme rodinám, aby se pokud je to možné, účastnili všichni členové rodiny žijící ve společné domácnosti (rodiče, děti i sourozenci) ideálně po celou dobu trvání tábora. Vítáni jsou i sourozenci starší 18 let, jejich účast není povinná. Všichni táborníci by měli být zdravotně stabilizovaní a v relativně dobrém zdravotním stavu, aby mohli cestovat do Maďarska a užívat si táborových aktivit. O zdravotní způsobilosti dítěte rozhoduje OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ!

Pobyt, program a stravování je pro táborníky ZDARMA.

CO O NAŠEM PROGRAMU ŘÍKAJÍ RODIČE Z PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ?
“Konečně můžeme být na pár dní na místě, kde si nikdo nebude myslet, že jsme jiní, protože máme nemocné dítě. Můžeme si všechno svobodně užívat.” 
– rodič na táboře

ČÍM SE ODLIŠUJEME OD JINÝCH TÁBORŮ?
Jedinečnost tábora je v jeho terapeutickém zaměření! Tábor je postaven na bázi metody zážitkové terapie, jejíž principy jsou uplatňovány při všech činnnostech v táboře.  Děti i jejich blízcí hravou formou mapují své schopnosti, získávají odvahu vystoupit mimo svou komfortní zónu, zažívají úspěchy a budují svou psychickou odolnost. To vše v zdravotně bezpečném (odborný zdravotnický tým se tábora také účastní) a nápomocném prostředí.

Terapeutické tábory zajištujeme již od roku 2001. Areál je přizpůsoben potřebám nemocných dětí, je chatičkového typu, disponuje profesionálním provozním personálem i vybavením pro program jako jsou lanový park, lukostřelba a další sportovní aktivity či kreativní a mediální dílny. Program obsahuje společné rodinné aktivity, ale i zábavu připravovanou pro jednotlivé věkové kategorie. 

Tábor vede profesionální tým vedoucích, podporován proškolenými dobrovolníky. Na plnou kapacitu tábora, připadá cca 100 osob personálu. V táboře je přítomen tým mediků. Všichni jsou proškoleni v duchu zážitkové terapie. Je kladen mimořádný důraz na dodržování veškerých bezpečnostních a medicinckých opatření.

A KOHO HLEDÁME PRO LETOŠNÍ ROČNÍK RODINNÉHO LETNÍHO TÁBORA?
– rodiny s vážně nemocným dítětem s výše uvedenou diagnozou – pro bližší informace nás kontaktujte na : info@spolusodvahou.cz
– dobrovolníky se znalostí anglického a českého nebo slovenského jazyka – pro bližší informace nás kontaktujte na : info@spolusodvahou.cz
– 2 členy do týmu mediků – lékaře, sestry – pro bližší informace nás kontaktujte na: info@spolusodvahou.cz