Barion Pixel

Rodinný tábor v maďarském Hatvanu se blíží

První srpnový týden vyrážíme společně s rodinami s vážně nemocnými dětmi do maďarského táborového areálu, který je speciálně přizpůsoben na míru aplikace zážitkové terapie. Podívejte se s námi na to, jaký program děti na táboře zažijí.

VÍCE O PROGRAMU NA TÁBOŘE

Aktuality

Workshop “Ahoj léto!” s Nadačním fondem Spolu s odvahou

Během našeho workshopu “Ahoj léto!” se nás, včetně dobrovolníků, sešlo celkem šestnáct. Setkání bylo plné zábavy a kreativity. Povídali jsme si o našich oblíbených prázdninových aktivitách a hráli jsme si s Legem. Úkolem bylo postavit tři důležité věci, které bychom si vzali s sebou na pustý ostrov. Mezi nejoblíbenější patřily přemísťovací zastávka, autobus a baráček. Další užitečné předměty zahrnovaly plyšáka, stan, obojživelnou loď, helikoptéru, a dokonce i kamaráda králíka.

Přečtěte si příběh Kuby

„Jmenuji se Kuba a před pěti lety, když mi bylo 13 let, mi byl diagnostikován Ewingův sarkom v levé holenní kosti. Absolvoval jsem náročnou chemoterapii, po níž následovala ortopedická operace, při níž mi byla část kosti s nádorem nahrazena dárcovským štěpem. Léčba poté pokračovala autologní transplantací kostní dřeně, radioterapií a biologickou léčbou. Ačkoliv jsem v nemocnici strávil téměř celý rok, nepřerušil jsem studium Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově ani na chvíli,” říká Kuba.

Vytváříme společně: Zážitkový online workshop pro rodiny

V nadačním fondu Spolu s odvahou jsme zahájili pravidelnou sérii zážitkových online workshopů pro rodiny, které jsou určeny vždy pro jednu celou rodinu s dítětem trpícími vážným onemocněním. Tyto workshopy jsou postavené na prvcích zážitkové terapie a metody zaměřené na řešení (solution focused metoda). Přinášejí nejen zábavu, ale také podporují tvořivost a spolupráci v rodině, přičemž jsou individuálně přizpůsobeny potřebám každé rodiny.

Spolu s odvahou: Budování přátelského školního prostředí

Návrat dítěte z náročné léčby zpět do třídy nebo fungování chronicky nemocného dítěte v rámci kolektivu představuje velkou výzvu. Nový školní program nadačního fondu Spolu s odvahou představený v loňském roce na Základní škole Zličín, nyní probíhající na Základní škole Drtinova pomáhá při posílení kolektivního ducha a porozumění mezi žáky. Program je postavený tak, aby každé dítě mělo prostor být součástí týmu a cítilo se bezpečně ve školním prostředí.

Naše poslání

V nadačním fondu Spolu s odvahou měníme životy.

Od roku 2001 je naším posláním vytvářet nezapomenutelné zážitky a pomáhat tak vážně nemocným dětem a jejich rodinám. Setkáváme se s nimi v nemocnicích a na online programech, pomáháme jim vrátit se do života prostřednictvím terapeutických táborů, dodáváme jim odvahu a „držíme“ je za ruce při návratu do školy.

Cílem našich programů je přinášet smích a radost a zmírnit tak duševní zátěž, která s vážnou nemocí souvisí. Všechny naše programy jsou zdarma a jsou vytvořeny tak, aby rozvíjely dovednosti, které jsou potřebné k úspěchu v životě.

Věříme, že nad mraky vždy svítí slunce.

O Spolu s odvahou

Podstata programů

Naše programy jsou plné výzev, úkolů a nových aktivit. Našim táborníkům tak poskytujeme šanci zažít pocit úspěchu a získat sebevědomí.

Programy zdarma

Všechny naše programy jsou zdarma. Mohou si je tak užít všichi, kteří je potřebují, a to beýz ohlednu na jejich sociální a finanční situaci.

Síla dobrovolníků

Všechny naše programy jsou organizovány s pomocí našich skvělých a proškolených dobrovolníků.

Mezinárodní nadace

Jsme evropským centrem pro zážitkovou terapii v zemích V4: Česku, Slovensku, Maďarsku, Polsku.

Součást SeriousFun

Jsme členem mezinárodní sítě SeriousFun Children’s Network, táborové asociace, založené Paulem Newmanem v roce 1988.

Bezpečí je prioritou

Během všech našich programů je pro nás nejvyšší prioritou fyzická a duševní bezpečnost účastníků. S ohledem na to je během tábora zajištěna plná lékařská a ošetřovatelská péče.

Táborový areál

V našem vlastním táborovém areálu v Hatvanu v Maďarsku se může ubytovat až 246 lidí.

Podpořte nás!

Pomozte nám navracet ztracené dětství!

Měníme životy. Pomozte nám měnit životy vážně nemocných dětí! Proměňte jeden oběd měsíčně v úsměvy a radost dětí, přispějte!

Podpořte nás

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je nezapomenutelné dobrodružství

Pořádáme zážitkové, terapeutické programy pro vážně nemocné děti, které jim mění život. Velmi často změní tato zkušenost život i dobrovolníkům.

Stávají se součástí komunity, kde desítky lidí z různých prostředí pracuje pro jeden společný cíl. Dobrovolníci lépe poznají sebe sama, své hranice a stejně jako naši táborníci si uvědomí, že jsou hrdinové. Takto společně měníme svět.

Více informací o dobrovolnictví

Napsali o nás

Napsali o nás

Tábor nadace Spolu s odvahou je místo, kde se můžeme cítit bezpečně, bez rozdílu na to, kdo jsme nebo kým jsme. Ukazuje nám, že nejsme jediní pod sluncem s našimi nemocmi.

– naše tábornice

Konečně můžeme strávit pár dní na místě, kde si nikdo nemyslí, že jsme jiní jen proto, že máme nemocné dítě. Můžeme se tu ze všeho radovat.

– rodič táborníka

Tady jsem se naučil, že by tě nikdy neměl ovládat strach, ale spíš odvaha

– náš táborník